TCP/IP Nedir? Yazdır

  • TCP/IP, TCP/IP Nedir?, tcp protokol
  • 0

Günümüzde elimizdeki akıllı telefon veya bilgisayarlarımızdan internete giriş yapmak için, internet servis sağlayıcımız ISP Internet Service Provider) tarafından bize açılan ağa bağlanıp, tarayıcımıza adres girmek yeterli oluyor.

Bu işin gerçekleşmesi ve cihazlar arasında veri alışverişi olması için arka planda neler oluyor, hangi araçlar neler yapıyor derseniz, en sık kullanılan haliyle, TCP (Transmission Control Protocol) ve IP (Internet Protocol) bu işin gerçekleşmesine imkan sağlayan, önemli bir protokoldür.

TCP/IP,  verilerin aktarılmadan önce nasıl paketleneceğini, bu paketlerin nasıl taşınacağını, nasıl adresleneceği ve hedef tarafından nasıl çözümlenerek alınacağını kontrol eden veri iletim protokolüdür.  

 

İnternetin Keşfi ve Standardizasyonu

İnternet yıllar önce ilk keşfedildiğinde, işlemlerin nasıl olacağını, verilerin hangi protokollerle aktarılacağı ve adreslemenin nasıl olacağı ile ilgili belirli birçok standart oluşturulmuştur.

IEEF ( The Institute of Electrical and Electronics Engineers ) üyeleri Vinton G. Cerf ve Robert E. Kahn, 1974 yılında yayınladıkları bir içerikte sundukları ve oluşturdukları standartlar sayesinde bugün kullandığımız internetin babaları olarak adlandırılmaktadırlar.

Sonrasında 1989 yılında IETF ( Internet Engineering Task Force ) Internet Mühendisliği Görev Gücü olarak bilinen bağımsız kuruluş, internetteki belirlenen iş akış biçimleri ve standartlarını toplayarak, temel kaynak haline getirmiştir. Çalışma grupları sayesinde yeni standartlar ve prensipler oluşturmaktadır

IETF’ nin bu standartları oluşturma amacı, bu standartların herkesçe kullanması sağlamak ve sağlıklı bir internet altyapısı oluşturulup geliştirilmesine ve sağlıklı internet iletişimine olanak sunmaktır.

IETF tarafından yayınlanan TCP/IP’ ye ait standartlara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Günümüzde gerçekleştirdiğimiz birçok internet işlemi sırasında, arka planda bu ve buna benzer protokoller işlev görmektedir.

TCP/IP Nasıl Çalışır?

TCP/IP veri iletim protokolü, çeşitli katmanlar halinde bulunur ve işlemler bu katmanlarda çözümlenir.


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri